Missie van de stichting:

Bijdragen aan het behoud van de natuur van Suriname door lokale organisaties en instellingen in Suriname die zich inzetten voor het behoud en de bescherming van de natuur in Suriname waar mogelijk financieel en technisch te ondersteunen.

 

Doelstelling van de stichting:

Fondswerving voor kleinschalige natuurbeschermingsprojecten van lokale organisaties en instellingen in Suriname waarvoor ter plekke geen financiering aanwezig is en deze projecten technisch te ondersteunen indien vanuit Suriname daarom wordt verzocht.

Uitzicht vanaf Fungu eiland
 

Over de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname

De Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname is op 4 juni 2002 opgericht als Stichting Vrienden van STINASU.

In augustus 2013 heeft het bestuur na ampel beraad besloten de naam van de stichting te wijzigen in Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname en de statuten in de geest van deze wijziging aan te passen. In de loop der jaren was de band van de stichting met STINASU door uiteenlopende oorzaken namelijk steeds losser geworden. Uiteindelijk werden alleen nog projecten financieel gesteund van natuurbeschermende organisaties in Suriname waarmee STINASU in het verleden had samengewerkt. Het leek het bestuur juist deze ontwikkeling in de naamgeving en de statuten van de stichting tot uitdrukking te brengen. De stichting is gevestigd in Arnhem.

Het postadres van de stichting is Sylvalaan 12, 6816 RB Arnhem, telefoon 026 442 3748, e-mail vriendennatuurbehoudsuriname@kpnmail.nl. De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Arnhem ingeschreven onder nummer 09129082.

Wilt u het werk van de Vrienden Natuurbehoud Suriname op een of andere manier financieel steunen? Dan kan dat via bankrekening NL91ABNA0624990583 ten name van Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname in Arnhem.