Contactinformatie

Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname
voorzitter: dr. Arie L. Spaans
Sylvalaan 12
6816 RB Arnhem
tel. +3126 442 3748
a.l.spaans@vriendennatuurbehoudsuriname.nl
bankrekening 62.49.90.583
(IBAN NL91ABNA0624990583)

Ingeschreven in het handelregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Arnhem, onder nr. 09129082

Uitzicht op de Voltzberg