logo Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname

Sponsorloop in Bleiswijk voor bescherming Rode Ibis in Suriname

Ieder jaar wordt in alle dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diertuinen (NVD) een kinderDIERekteur als ambassadeur gekozen. Iedere kinderDIERekteur tracht onder meer zoveel mogelijk stemmen onder familie, vrienden en bekenden te verzamelen voor een speciaal natuurbeschermingsproject. Degene die de meeste stemmen weet te vergaren, mag een bedrag dat door de NVD voor dit doel beschikbaar is gesteld, voor zijn natuurbeschermingsproject aanwenden.

De kinderDIERekteur 2009/2010 van Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn, Kerim Jans uit Bleiswijk, heeft zich het lot van de Rode Ibis in Suriname aangetrokken. Op deze soort en andere beschermde kustvogels wordt in Suriname namelijk nog steeds veel gejaagd. De Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de afdeling Natuurbeheer van de dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) in Paramaribo trachten door voorlichting en extra patrouilles de jacht op deze vogels zo veel mogelijk tegen te gaan, daartoe financieel in staat gesteld door verschillende Nederlandse sponsors.

Helaas is het Kerim net niet gelukt (hij verwierf een verdienstelijke vierde plaats) om voldoende stemmen te veroveren om het Rode Ibis project te steunen. Maar Kerim is niet voor één gat te vangen en dus organiseerde hij op zijn school, basisschool De Oosthoek in Bleiswijk, een sponsorloop voor het goede doel. De sponsorloop bracht een bedrag van 618 euro op! De Stichting Vogelpark Avifauna heeft dit bedrag verdubbeld, zodat een bedrag van 1.236 euro voor de bescherming van de Rode Ibis in Suriname beschikbaar is gekomen.

Op woensdag 26 mei 2010 is in het Vogelpark Avifauna, in bijzijn van de leerlingen die aan de sponsorloop hebben meegedaan, hun ouders en hun leerkrachten, door Kerim Jans een cheque ter waarde van 1.236 euro overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname. De voorzitter benadrukte daarbij nog eens de betekenis van de kust van Suriname voor de Rode Ibis en andere kustvogels, vertelde wat STINASU en de afdeling Natuurbeheer van LBB de afgelopen vier jaar aan activiteiten hebben ontplooid voor een betere bescherming van deze vogels en bedankte Kerim hartelijk voor zijn initiatief en de Stichting Vogelpark Avifauna voor de geste het bijeengebrachte bedrag te verdubbelen.

De gift van Kerim Jans en de Stichting Vogelpark Avifauna zal op verzoek van de Surinaamse counterparts worden besteed aan een herdruk van de poster - Kibri den fowru fu sekanti - (Wees zuinig op onze kustvogels) en de sticker - Help mee de Rode Ibis te beschermen -. Poster en sticker zullen vervolgens worden verspreid onder basisscholen, winkels, restaurants en andere plaatsen langs de Surinaamse kust waar veel publiek komt. De Surinaamse counterparts van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname hopen hiermee de bewustwording voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels in Suriname de komende tijd verder te versterken.

Overhandiging Check aan de voorzitter Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname