logo Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname

Inventarisatie van reiger- en ibiskolonies langs de kust van Suriname

Half juni 2011 is op verzoek van een Surinaamse consultancy door de voorzitter van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, Arie L. Spaans, vanuit een klein vliegtuigje een inventarisatie van de reiger- en ibiskolonies langs de kust en riviermondingen van Suriname gehouden. Daarbij wordt op een hoogte van 100 m de gehele kust afgevlogen en bij een aangetroffen kolonie enkele malen over de kolonie gecirkeld om tot een betrouwbare schatting van het aantal broedparen te komen.
Broedende vogels worden hierbij niet gestoord (ze blijven rustig op hun nesten zitten), niet-broedende vogels wel. Daarom wordt altijd getracht de vliegverkenning met laagwater uit te voeren als de niet-broedende vogels op de modderbanken en kustzwampen aan het voedsel zoeken zijn.

In totaal werden tijdens deze inventarisatie 14 broedkolonies met 25.000 paren kleine reigers (voornamelijk Amerikaanse Kleine Zilverreigers, Kleine Blauwe Reigers, Driekleurige Reigers, Koereigers, Geelkruinkwakken, Kwakken en Schuitbekreigers) gelokaliseerd. In vier kolonies werden ook broedende Rode Ibissen met in totaal 3.500 paren aangetroffen.

De meeste kolonies werden gelokaliseerd in het centrale deel van de kust. Hier vonden we ook de meeste jonge parwabossen, de broedhabitat van kleine reigers en ibissen.

De inventarisatie werd uitgevoerd met Serano Ramcharan van STINASU en Gisèle Nederbiel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De resultaten van de inventarisatie zijn ook ter hand gesteld van STINASU, de afdeling Natuurbeheer van de dienst 's Lands Bosbeheer en de Anton de Kom Universiteit.

Uitzicht vanaf Fungu eiland